Kytarový  soubor

   POD VEDENÍM   Mgr.Eleny Petrukové  

Seznam stránek
Aktuálně
Hráli s námi
 

 

 

 

 


                                                                                       

                                                                                      

Členové orchestru
Noty/kytara
GALERIE
ZVUK MP3
Hlavní Video
 

 

 

 

 

 


 

Velký kytarový soubor pod vedením Mgr. Eleny Petrukové vznikl ve školním roce 2001/2002 za účelem dalšího vzdělávání mladých hudebníků a rozšiřování jejich uměleckého obzoru. Do kytarového souboru jsou zapojeni žáci starších ročníků l. stupně a žáci ll. stupně.

Ve školním roce 2003/2004 vznikly ještě dvě kytarové skupiny – mladší soubor pro žáky 3. a 4. ročníků l. stupně a přípravný soubor pro žáky 3. ročníku ze ZŠ Krásného.

Smyslem kytarových souborů je podporovat zdravé a aktivní využívání volného času dětí. Účast začínajícího muzikanta v ansámblu je pro každého životně důležitá.

Už jenom z praktického hlediska: kolik stovek absolventů ZUŠ bude v reálném životě sólistou? Skutečnost nás poučuje, že jenom velice malé procento. Naopak hudebníkem v nějakém souboru je nakonec každý z nich. Hlavním cílem souboru je rozvíjet u žáků návyky souhry.

Velký kytarový soubor se zúčastnil: Novoročních koncertů žáků ZUŠ PhDr. Z. Mrkose v Besedním domě, 9. ročníku festivalu ZUŠ města Brna. Kolektiv je stálým účastníkem Evropského svátku hudby, koncertů ke Dni dětí a slavnostních koncertů žáků ZUŠ v Besedním domě. Repertoár souboru je široký a zahrnuje skladby od renesance až po současnou hudbu. Děti mají velký zájem o veřejné vystupování, proto musí soubor stále rozšiřovat repertoár a zdokonalovat úroveň hry a souhry. Soubor je stále otevřen všem mladým zájemcům.

Naše soubory rády spolupracují s oddělením dechovým, klavírním, smyčcovým apod.

 Ve školním roce 2004/2005 soubory vystoupily na Slavnostech vína na náměstí Svobody a připravily nový repertoár k Vánočnímu koncertu, který se uskutečnil 6. prosince v Besedním domě. S novým programem vystoupily na XI. Evropském svátku hudby jako každý rok 21. června.

Velký kytarový soubor je stálým účastníkem Evropského svátku hudby, který se v Evropě pořádá vždy 21. června již třináctý rok. Evropský svátek hudby je tradiční mnohaletou nekomerční hudební slavností – svátkem hudebníků amatérů i profesionálů. Jeho smyslem je podporovat zdravé a aktivní využívání volného času dětí, mládeže, dospělých i rodin s dětmi provozováním hudby a tím i kulturnost a hudebnost zúčastněných zemí. Svým širokým žánrovým záběrem poskytuje bohatou nabídku k účasti celé veřejnosti.

5. června 2005 velký soubor poprvé hrál na velké akci města Brna – Brno – město uprostřed Evropy. V roce 2006 se kolektiv znovu zúčastnil této akce.

Na XII. Evropském svátku hudby představil náš soubor nový program. Kytarový soubor byl rozšířen o další nástroje – flétna: Kateřina Suchánková (třída Mgr. Věry Křivé), akordeon: Martin Macíček (třída Mgr. Nikolaje Petruka), violoncello: Terezie Veselá(třída p. uč. Miroslava Tesaře), saxofon: Ondřej Jedlička (j.h.)

Ve školním roce 2006/2007 se soubor představil v pořadu ADVENT V DIVADLE, který se konal 10.12. 2006 v Mahenově divadle.

22. 11. 2007 kytarový soubor velmi úspěšně vystoupil v rámci cyklu koncertů souborů mladých interpretů KYTARA 07 v Ernově sále Staré Radnice v Brně. Projekt České společnosti klasické kytary nazvaný KYTARA 07 se uskutečnil za podpory Statutárního města Brna.

29. 11. 2007 se soubor zúčastnil benefiční akce DOBROŠ 2007 v Domě umění.

Dne 17. 5. 2008 proběhl v ZUŠ v Hradci Králové 9. ročník soutěžní přehlídky kytarových orchestrů ZUŠ ČR. Kytarový soubor ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose pod vedením Mgr. Eleny Petrukové získal BRONZOVÉ PÁSMO.

3. - 5. 10. 2008 se kytarový orchestr poprvé zúčastnil Mezinárodní soutěže "Cittá di Lanciano" v Itálii a získal Diplom laureáta a pohár za II. místo.

                                    

         

 CESKEMODELKY .cz 

[CNW:Counter]